الزام رعايت ملاحظات امنيت شبکه سازمان هواپيمايي کشوري توسط شرکتهاي هواپيمايي ،‌ هلي کوپتري و موسسات هوانوردي مرتبط با سازمان
قابل توجه کليه شرکت هاي هواپيمايي، هلي کوپتري و موسسات هوانوردي با توجه به الزامات امنيتي حوزه فناوري اطلاعات سازمان هواپيمايي کشوري منبعد کليه اسناد ديجيتالي ارسالي به سازمان صرفاً از طريق لوح فشرده (CD/DVD) انجام گيرد.(نامه شماره 43962 مورخ 30/8/94 )
دریافت فایل

مورد مرتبطی یافت نشد.