درج پيش نويس مقررات عمليات و صدور اطلاعيه در سايت سازمان
پيش‌نويس مقررات عمليات پرواز تدوين گرديد. متن پيش‌نويس مقررات عمليات پرواز(Regulation of Air Operations) با نام Part OPS در سايت سازمان قرار گرفته است.در صورتيکه نظر،پيشنهاد يا انتقادي نسبت به اين مقررات وجود دارد، نظرات خود را تا 15 اسفند ماه سال جاري به آدرس پست الکترونيکي rulmaking@cao.ir و يا با دفتر مطالعات و تضمين کيفيت سازمان مکاتبه نماييد براي دريافت بيانيه سازمان درخصوص مقررات OPS Part اينجا را کليک نماييد.

مورد مرتبطی یافت نشد.