پيش‌نويس مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي (Regulation of Air Crew) تدوين گرديد

متن پيش‌نويس گواهينامه‌هاي عملياتي (Regulation of Air Crew) با نام Part Air Crew در سامانه قوانين و مقررات سايت سازمان قرار گرفته است.در صورتيكه نظر،پيشنهاد يا انتقادي نسبت به اين مقررات وجود دارد، نظرات خود را تا 15خرداد ماه سال جاري به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir و يا با دفتر مطالعات و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نماييد "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس مقررات Part Air Crew اينجا را كليك نماييد.


مورد مرتبطی یافت نشد.