اعلام برنده مناقصه خدمات نظافت و آبدارخانه
بدينوسيله شركت زرين بهشاد سينا به عنوان برنده مناقصه با موضوع انجام خدمات نظافت و آبدارخانه ها ، نگهباني ، فضاي سبز ، نگهداري تأسيسات و مخابرات سازمان هواپيمايي كشوري اعلام مي گردد.

مورد مرتبطی یافت نشد.