پيش‌نويس دوم مقررات عمليات پرواز تدوين گرديد

"متن پيش‌نويس دوم(Draft 02 ) گواهينامه‌هاي عملياتي (Regulation of Air Crew) با نام Part Air Crew  در سامانه قوانين و مقررات سايت سازمان قرار گرفته است. در صورتيكه نظر،پيشنهاد يا انتقادي نسبت به اين مقررات وجود دارد، نظرات خود را تا 15مرداد ماه سال جاري به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir و يا با دفتر مطالعات و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نماييد "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس مقررات Part Air Crew اينجا را كليك نماييد

مورد مرتبطی یافت نشد.