پيش نويس الزامات وارسي پروازي تدوين شد
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري گفت: پيش نويس الزامات وارسي پروازي تدوين و براي اظهار نظر ذينفعان بر روي سايت سازمان قرار گرفت.

محمد جواد تقوايي اظهارداشت: در آيين نامه اجرايي مخابرات هواپيمايي كشوري مصوب 2/8/1389 هيات وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، خدمات بازرسي پروازي موضوع سند 8071 ايكائو به عنوان يكي از خدمات مخابرات هوانوردي تعيين شده است.

وي افزود: به اسنتاد ماده 5 آيين نامه حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي تنها در صورتي مجاز به ارائه اين خدمات هستند كه فعاليت آنها در انطباق با مقررات و استانداردهاي مربوطه به ويژه استانداردهاي مندرج در ضمينه 10 پيمان شيكاگو باشد و مجوز فعاليت را از سازمان هواپيمايي كشوري اخذ كرده باشند.

تقوايي تصريح كرد: همچنين سازمان هواپيمايي كشوري موظف است ضوابط صدور و تمديد مجوز ارائه خدمات مخابرات هوانوردي را تدوين و به مورد اجراء بگذارد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: مفاد اين شيوه نامه بر فعاليت بخش وارسي پروازي كه تقاضاي دريافت مجوز از سازمان را دارند و يا داراي مجوز از سازمان هستند، حكايت دارد و همچنين، در صورتي كه ارائه دهندگان خدمات ناوبري هوايي، تمايل به دريافت خدمات وارسي پروازي از ارائه دهندگان خدمات خارجي كه فاقد مجوز از سازمان هستند را دارا باشند، مفاد اين سند تعيين كننده شيوه عمل سازمان در به رسميت شناختن گزارشهاي وارسي پروازي است .

وي هدف از تدوين اين آيين نامه را مشخص كردن شيوه صدور مجوز ارائه خدمات وارسي پروازي جهت اطمينان از انطباق فعالتيهاي ارائه دهندگان خدمات با مقررات هوانوردي و الزامات ايمني، در زمان فعاليت عنوان كرد و افزود: از آنجا كه استمرارانطباق  فعاليت هاي بخش وارسي پروازي با مقررات، ملاك اعتبار مجوز ارائه خدمات مربوطه است، نحوه نظارت سازمان بر فعاليت هاي ارائه دهندگان خدمات نيز در اين پيش نويس تشريح شده است.

تقوايي يادآورشد: اين سند تنها به جنبه هاي فني و تخصصي مرتبط با حوزه ناوبري هوايي مي پردازد و موارد مرتبط با ايمني و امنيت عمليات پروازي، مطابق الزامات بخش هاي مختلف از جمله عمليات پرواز و صلاحيت پروازي خواهند بود.

وي به ذكر مثالي پرداخت و گفت: هر جا كه در اين سند، به خلبان و هواپيما اشاره مي شود، به آن دسته از ويژگيهاي اشاره دارد كه بر اندازه گيري و آزمايش دستگاه هاي مخابراتي و يا طرح هاي پروازي اثر گذار است و ويژگيهاي مرتبط با ايمني و امنيت پروازي از الزامات حاكم در بخش مربوطه خواهد بود.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري بيان كرد: مسئوليت بخشهاي مختلف حاكميتي و تصديگري، روند صدور مجوز ارائه اين خدمات، الزامات سازماني، حداقل صلاحيت كاركنان و ويژگي هاي الزامي هواپيما و تجهيزات وارسي پروازي در اين سند تشريح شده اند.

تقوايي با بيان اينكه بازه هاي زماني انجام وارسي پروازي و نحوه عمل در شرايط اضطراري و بحران نيز در اين سند آورده شده است افزود: اين سند تنها بر جنبه هاي فني و تخصصي ناوبري هوايي (ANS) وارسي پروازي حاكم است و الزامات مربوط به ايمني و امنيت عمليات پروازي و وسيله پرنده، تابع الزامات مشخص شده در بخش هاي عمليات پرواز و صلاحيت پروازي است .

وي اظهارداشت: روش سازمان هواپيمايي كشوري در تدوين و تغيير مقررات اين است كه پس از تهيه محتواي فني، متن مربوطه در معرض مشاهده عموم ذينفعان قرار گيرد تا علاوه  بر آگاهي ذينفعان از محتواي مقررات جديد و كسب آمادگي لازم براي انطباق با الزامات، نظرات تخصصي خود را نيز در خصوص مقررات پيشنهادي در اختيار سازمان قرار دهند تا پس از بررسي، در جهت افزايش غناي تخصصي اسناد و بهبود اثر بخشي مورد استفاده بهينه قرار گيرد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري در پايان خاطرنشان كرد: تمامي ذينفعات مي توانند نظرات خود را تا تاريخ 6/9/95 به آدرس الكترونيكيir. rulemaking@cao ارسال كرده و يا در اين خصوص با دفتر مطالعات و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه كنند.

 

 
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...