پيش‌نويس اول شيوه‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات مسافرت هوائی

"متن پيش‌نويس اول(Draft 01 ) شيوه‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفاتر الکترونيک خدمات مسافرت هوائی   (Electronic Ticketing Agencies Requirements)  به شماره  CAD 2340 در سامانه قوانين و مقررات سايت سازمان قرار گرفته است. تمامي ذينفعان مي‌توانند  نظرات خود را تا پايان شهريور ماه سال جاري به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir  ارسال و يا با دفتر مطالعات و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نمايند "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس سند فوق، اينجا را كليك نماييد


مورد مرتبطی یافت نشد.