در دسترس نبودن پورتال سازمان در روز 28آذرماه

به اطلاع كليه مراجعه كنندگان محترم به سايت سازمان مي رساند:

به دليل ارتقاء سيستم هاي شبكه سازمان، پورتال سازمان از ساعت 15:00 به مدت 6 ساعت در دسترس نخواهد بود.

از صبر وشكيبايي شما كمال تشكر را داريم ....


مورد مرتبطی یافت نشد.