كارگاه آموزشي مقررات هوشمند ياتا در سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري از برگزاري كارگاه مقررات هوشمند ياتا در سازمان خبرداد.

مرتضي دهقان اظهارداشت: ياتا با در نظر داشتن سياست هاي ايكائو در اجراي شعار "هيچ كشوري عقب نماند" از كشورهاي عضو خواسته تا قوانين، مقررات و سياستگذاري هاي خود را مترادف با قواعد و شيوه هاي مقررات هوشمندانه تر بگونه اي طراحي و لحاظ كنند تا در اجراي برنامه توسعه پايدار موانعي سر راه اين فعاليت نباشد.

وي افزود: مقررات هوشمندانه تر فرآيندي را فراهم ميكند تا با حداقل رساندن موضوعات دست و پا گير موارد قابل اندازه گيري را در سياستگذاري ها به صورت روشن بيان كند.

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري گفت: برهمين اساس بسياري از كشورها با الگو گرفتن از  مقررات هوشمندانه و رفع موانع با تشخيص دادن قوانين جاري و رعايت خط قرمزها مقررات بهتري را پياده و پنجره جديدي را به روي مصرف كنندگان و اقتصاد كشورشان باز كرده اند.

دهقان افزود: ياتا ضمن حمايت از اهداف توسعه پايدار، روشي را فراهم كرده كه در برگيرنده بهترين اقدامات تركيبي در اين زمينه است و سعي دارد با كشورها همكاري كند و با ارائه و مديريت اين روش موانع را در امور بازرگاني و عملياتي شركت هاي هواپيمايي كاهش دهد. وي افزود: روش مقررات هوشمندانه تر ياتا به گونه اي است كه دولت ها را تشويق مي كند تا با به حداقل رساندن موانع، مقررات را كاملا مشخص و قابل اندازه گيري تهيه و تدوين كند.

وي افزود: پايداري و ارتباط، هدف قرار دادن مخاطرات، متناسب و وضوح و قاطعيت مقررات از جمله سياستگذاري در طراحي و تدوين مقررات هوشمندانه تر به شمار رفته است.

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري افزود: پايداري و ارتباط مقررات بايد به گونه اي پايدار و مرتبط با قوانين جاري باشند كه با اجراي آن در فعاليت هاي داخلي و خارجي تداخل يا همپوشي را بوجود نياورد، همچنين مقررات به گونه اي طراحي شود تا در مرحله عمل نياز آن ملموس و متناسب با مسائل پيش آمده بود و در تجزيه و تحليل هاي مالي بهترين راه حل را در بر داشته باشد.

دهقان با بيان اينكه مقررات بايد اهدافي معين و تعريف شده داشته باشد بگونه اي كه مستقيما مسائل شناسايي شده را هدف قرار بدهد افزود: مقررات بايد به صورت منصفانه اجرا و نبايد ايجاد موانع و يا تبعيض عليه گروهي خاص باشد و هر مخاطبي كه به مقررات ارتباط پيدا كند بايد به وضوح بداند كه مقررات چه الزاماتي را ايجادد كرده و زمان كافي براي هماهنگي با آن الزامات جديد را تطابق بدهد.

گفتني است، جلسه مذكور با حضور رئيس دفتر منطقه اي ياتا، نمايندگان شركت فروگاهها و ناوبري هوايي، مديران و كارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.