بازنگری اول شیوه نامه الزامات خدمات وارسی پروازی

متن بازنگری اول (Rev. 01)شیوه نامه الزامات خدمات وارسی پروازی ( Flight Calibration Requirements ) به شماره CAD 4410در سامانه قوانین و مقررات سازمان، بخش مقررات پیشنهادی قرار گرفته است . شیوه نامه مذکور از تاریخ 1396/04/01 لازم اجرا خواهد شد.

برای دریافت نسخه فوق، اینجا را کلیک نمایید


مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...