پيش نويس شيوه نامه مقررات فرودگاهي(CAO.IRI Part ADR)

متن پيش‌نويس اول(Draft 01 ) شيوه نامه مقررات فرودگاهي( CAO.IRI Part ADR)در سامانه قوانين و مقررات بخش مقررات پيشنهادي  سايت سازمان قرار گرفته است. تمامي ذينفعان مي‌توانند  نظرات خود را تا تاريخ96/06/01 به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir  ارسال و يا با دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نمايند "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس سند فوق، اينجا را كليك نماييد


مورد مرتبطی یافت نشد.