به روز رساني و عدم دسترسي به سيستم اتوماسيون اداري

به آگاهي تمامي استفاده كننده گان سيستم اتوماسيون اداري (مكاتبات) سازمان هواپيمايي كشوري كه از طريق اينترنت به سامانه مذكور متصل مي شوند مي رساند، اين سامانه به دليل به روز رساني تا اطلاع بعدي از دسترس خارج مي باشد. به محض رفع مشكل، اطلاع رساني از همين طريق صورت خواهد پذيرفت.

از صبر و شكيبايي شما سپاسگذاريم.


مورد مرتبطی یافت نشد.