پيش نويس سوم شيوه نامه مقررات خدمات فرودگاهي

متن پيش‌نويس سوم(Draft03)شيوه نامه مقررات خدمات فرودگاهي  به شمارهCAD6009 در سامانه قوانين و مقررات بخش مقررات پيشنهادي  سايت سازمان قرار گرفته است. تمامي ذينفعان مي‌توانند  نظرات خود را تا تاريخ96/06/17 به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir  ارسال و يا با دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نمايند "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس سند فوق، اينجا را كليك نماييد


مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...