در دسترس نبودن پورتال و کليه سامانه هاي الکترونيک در روز جمعه

به اطلاع عموم کاربران سامانه های الکترونیک سازمان می رساند

کلیه سامانه الکترونیکی و پورتال سازمان هواپیمایی کشوری در روز جمعه 8 دیماه از ساعت 11 صبح الی 17 به علت انجام تغییرات عمده زیرساخت در دسترس نخواهند بود.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سروران کمال تشکر را داریم 


مورد مرتبطی یافت نشد.