پيش نويس "مقررات گزارش‌دهي ايمني "(CAO.IRI Safety Reporting Regulation)

به آگاهی می‌رساند متن پیش نویس "مقررات گزارش‌دهي ايمني "(CAO.IRI Safety Reporting Regulation)  به شماره "CAO.IRI SRR" در سامانه قوانین و مقررات سازمان به آدرس http://www.cao.ir/rules ، بخشمقررات پيشنهادي"، حوزه"مديريت ايمني "قرار گرفته است. تمامی ذینفعان محترم و علاقمندان می‌توانند نظرات خود را تا تاریخ 1397/06/06 به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir ارسال و یا با دفتر ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت سازمان مکاتبه نمایند. براي دريافت مستقيم پيش نويس مقررات  اينجا را كليك نماييد.


مورد مرتبطی یافت نشد.