خدمات بيمه ويژه کارکنان بازنشسته ساکن در تهران

قابل توجه همكاران محترم بازنشسته سازمان

احتراماً ، بدينوسيله به آگاهي مي رساند بر اساس هماهنگي بعمل آمده و به منظور ايجاد تسهيلات بيشتركاركنان بازنشسته ساكن در تهران  كه تحت پوشش بيمه تكميل درمان شركت بيمه رازي مي باشند  با توجه به مشكلات عديده اين قشر اعم از مسائل مربوط به تردد و كهولت سن ، فراموشي در آوردن مدارك و نقص مدارك مي توانند از طرح فجر گنجينه ها ي بيمه مذكور استفاده نمايند ، از ويژگيهاي اين طرح ، در يافت رايگان هزينه هاي درماني درب منزل توسط كارشناس بيمه مي باشد . 

براي استفاده از اين تسهيلات فقط كافي است بازنشستگان محترم ساكن تهران با شماره 41752444-021 تماس گرفته تا كارشناس بيمه بر اساس زمانبندي بصورت حضوري درب منزل ايشان مراجعه و مدارك هزينه هاي درماني را تحويل بگيرند و رسيد مدارك پزشكي را تحويل نمايند.


مورد مرتبطی یافت نشد.