فراخوان شناسايي شرکتهاي فعال در حوزه تحليل داده هاي حمل و نقل هوايي

از کلیه شرکتهای فعال در حوزه تحلیل داده های حمل و نقل هوايي که سوابقي در خصوص تجزيه و تحلیل اطلاعات مرتبط با بازار حمل و نقل هوايي و پیشبیني تقاضا و اقتصاد سفر در صنعت هوانوردی را دارا مي باشند دعوت مي شود که ضمن تکمیل فرم پیوست، سوابق فعالیت و گزارشي از پروژه های انجام شده را حداکثر تا 98/4/6 به آدرس ايمیل it@cao.ir ارسال نمايند

دانلود فایل فراخوان


مورد مرتبطی یافت نشد.