اطلاعيه قطعي کليه سرويسها و سامانه هاي سازمان

به اطلاع میرساند با توجه به برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت تغییرات و ارتقای سرویس های سازمانی، سرویس دهی سایت و کلیه سامانه های الکترونیکی در روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 از ساعت 13 الی 17 با اختلال همراه خواهد بود.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.


مورد مرتبطی یافت نشد.