تاکيد سازمان هواپيمايي کشوري بر رعايت دقيق پروتکل هاي بهداشتي/ تصميمي براي افزايش قيمت بليت گرفته نشده است
سازمان هواپیمایی کشوری بر رعایت مقررات ابلاغی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، از جمله رعایت ۶۰ درصدی ظرفيت هواپيما تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه ها و دستورالعمل ها و سهل انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند اين سازمان نسبت به مجوزهاي پروازي آن شركت ها تجدید نظر خواهدكرد.
همچنين سازمان هواپيمايي كشوري هيچ تصميمي جهت افزايش بليت هواپيما در دستور كار خود ندارد و شركت هاي هواپيمايي موظفند در خصوص نرخ بليت هواپيما، براساس تصميمات متخذه در آخرين جلسه شوراي عالي هواپيمايي عمل كنند و فروش بالاتر از سقف نرخ تعيين شده در جلسه مذكور، تخلف محسوب مي شود.
تخلفات احتمالي از طريق سايت سازمان هواپيمايي كشوري www.cao.ir  قابل دريافت است و در صورت احراز هرگونه تخلف بی تردید سازمان از مكانيزم هاي قانوني خود استفاده خواهد كرد.

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.