تعليق مجوز پروازهاي 7 شرکت هواپيمايي
سازمان هواپيمايي كشوري مجوز تعدادي از مسيرهاي پروازي7 شركت هواپيمايي داخلي را تعليق كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، بدليل عدم توجه به  هشدارهاي اين سازمان توسط تعدادي از شركت هاي هواپيمايي مبني بر عدم رعايت دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي (60درصدي ظرفيت هواپيما) در پروازهاي داخلي و همچنين فروش بليت بالاتر از سقف نرخي تعيين شده، اقدام به تعليق مجوز برخي از مسيرهاي پروازي شركت هاي هواپيمايي متخلف کرده است.
بديهي است درصورت تكرار تخلفات ذكر شده شرکت های هواپیمایی مذكور اعلام عمومي شده و در جهت حفظ حقوق عامه به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد.
مسافران محترم مي توانند شكايت هاي خود را در خصوص موارد فوق الذكر به سازمان هواپيمايي كشوري جهت پيگيري ارسال يا در سايت سازمان ثبت کنند.

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.