بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر بررسي سوانح و حوادث
Accid/Incid Investigation Bord
شرح وظایف
 • بررسي سوانح و حوادث جدي هوايي (بالاي حداكثر وزن بالاي 2250 كيلوگرم) در قلمرو ايران (و در خارج از قلمرو در صورت واگذاري به ايران) و صدور توصيه ايمني (در صورت لزوم).
 • اعلام خبر سوانح و حوادث فوق به مراجع ذيصلاح (ايكايو و كشورهاي ثبت، بهره بردار، طراح، سازنده)
 • انجام اقدامات لازم به منظور اصلاع رسانی حوادث جدي به سایر كشورهاي عضو و به مراجع ذيصلاح (ايكايو و كشورهاي ثبت، بهره بردار، طراح، سازنده)
 • معرفي نماينده و مشاور جهت مشاركت در بررسي سوانح (وسيله پرنده ايي كه در کشور ایران ثبت، بهره بردار، طراح و يا ساخته شده است) در خارج قلمرو ايران (با موافقت كشور فوق)
 • ارسال گزارش داده ايي سانحه ‌(ADREP) به ايكايو
 • تهيه و تكميل اطلاعات ECCAIRS مرتبط با سوانح و حوادث جدي
 • تهيه گزارش مقدماتي و ارسال آن به مبادي ذيربط
 • ارسال پيش نويس و گزارش نهايي به طور جداگانه به کشورهاي ثبت، بهره بردار، طراح و سازنده و ايكايو
 • ارسال گزارش نهايي به کشورهاي ثبت، بهره بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده و ايکائو
 • ممانعت از تقسیم سرزنش یا مسئولیت در بررسي سانحه و حادثه جدي (هدف پشگیری از سوانح و حوادث بعدي است)
 • انجام اقدامات لازم به منظور حمايت فردي، حرفه اي، شغلي و اجتماعي مصاحبه شوندگان و شاهدان عيني و گزارش دهند گان سانحه و حادثه
 • انجام اقدامات لازم جهت ممانعت از در اختيار گذاشتن داده ها و اطلاعات، اسناد، مدارك، ضبط، شواهد، و اظهارات و مواردی كه از طريق فرايند تحقيق، جمع آوري مي شوند.
 • همكاري مسول بررسي با مسئول دادرسی قضایی
 • مراقبت، ثبت و صورت برداري از اسناد و مدارک و شواهد سانحه و حوادث جدي و نگهداري و حفاظت گزارش هاي نهايي مربوط به سوانح و حوادث جدي و مدارک و اسناد مربوط و ممانعت از افشاي آن براي مقاصدي غير از بررسي سوانح و حوادث
 • انجام هماهنگي لازم جهت برگزاري جلسات تخصصي با نمايندگان طراح و سازنده وسايل پرنده
 • ارسال قطعات وتجهیزات هواپیمایی به آزمايشگاه ها و مؤسسات معتبر داخلي در صورت لزوم
 • همکاري لازم با نماينده معتبر و مشاورين آنها از كشورهاي ذيربط (در سانحه يا حادثه جدي در قلمرو ايران)
 • انجام اقدامات لازم جهت معرفي کارشناس یا کارشناسان در صورتي که يکي از اتباع ايراني در سانحه اي هوايي در يک کشور عضو پيمان شيکاگو کشته يا متحمل آسيب جدي بدني شده باشد.
 • بررسي نكات ايمني صادره توسط ديگر كشورها و ايكائو در گزارشات سوانح و حوادث و ابلاغ مراجع ذيصلاح
 • همكاري در تجسس و نجات سوانح و حوادث هوايي
 • مبادله اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث هوايي با ديگر كشورها (به منظور دستيابي به آخرين روشهاي بررسي سوانح و حوادث)
 • ارسال گزارشات ساليانه برخورد پرنده (Bird Strike) به ايكايو (حسب مورد)
 • ارزيابي مراكز آزمايش، بازخواني دستگاههاي ضبط و ثبت اطلاعات پروازي و صداي كابين پروازي
 • تشكيل واحد/ سيستم دريافت 24 ساعته گزارشات سوانح و حوادث جدي
 • اطلاع رساني سوانح و حوادث جدي به عموم مردم از طريق مبادي ذيربط در سازمان (در صورت صلاحديد)
 • مشاركت در نشستهاي آموزشي و همايش هاي علمي و اجلاس هاي مرتبط
 • مشاركت در بروز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسي مقررات هواپيمايي بينالمللي و منطقه اي و بقيه كشورها
 • بررسي و ارايه پيشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاري با ضمايم پيمان شيكاگو
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین و ارائه آمار و اطلاعات سوانح و حوادث به مراجع ذیصلاح
 • نگهداري اسناد امور مربوطه

آدرس: سازمان هواپيمايي کشوري - ساختمان استاندارد پرواز - دفتر بررسي سوانح هوايي

اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.