فرمت گزارش‌دهي يكنواخت جهاني فرمت گزارش‌دهي يكنواخت جهاني

نظر به اینکه زمان زیادی از ظهور صنعت هوانوردی نمی گذرد، بسیاری از قوانین با توجه به تجارب در حال تغییر هستند. سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی ICAO با توجه به گزارش هایی که در خصوص وضعیت سطح باند در هنگام بارندگی و سایر مواردی که منتج به کاهش ضریب اصطکاک باند و تاثیر بر روی عمل ترمز گیری هواپیما میگردد تصمیم به اعمال تغییراتی بر روی گزارش دهی شرایط سطح باند و SNOWTAM گرفت که به صورت فرمت جهانی گزارشدهی (Global Reporting Format (GRF)) معرفی کرده است. این فرمت، ساز و کار انعطاف پذیری دارد که کشورها در تمام مناطق جغرافیایی حتی اگر برف و یخزدگی وجود نداشته باشد، به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.

15 مرحله اجرای فرمت گزارشدهی یکنواخت جهانی (GRF) جمهوری اسلامی ایران و نیز مسئول اجرای هر بخش به شرح ذیل می باشد:

مرحله

شرح اقدام

مسئول اجرا

GRF 1

بررسی قوانین و دستورالعملهایراهنمای ایکائو و دیگر سازمانها

CAOIRI

GRF 2

انتخاب یک Focal Point جهت هماهنگی اجرای فعالیت ها در سطح ملی

CAOIRI

 

GRF 3

تعیین Focal Point در هر نهاد (شامل سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاهها، ارائه دهندگان سرویس خدمات هوانوردی، ایرلاین های تجاری و عمومی، و در صورت لزوم واحدهای نظامی)

CAOIRI, Airports, ANSP, Aircraft operators

 

GRF 4

تشکیل یک تیم هماهنگی اجرایی شامل کارکنان نهادهای ذینفع

CAOIRI

GRF 5

هماهنگی و پشتیبانی انجام آموزشهای اولیه برای سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاهها، ارائه دهندگان سرویس ناوبری هوایی و پرسنل ایرلاین ها (برای مثال: دورههای آنلاین ایکائو، ACI و یاتا، کارگاه هوشیاری ملی و...)

CAOIRI

GRF 6

تعیین مقررات، استانداردها، دستورالعملها و راهنماهایی که باید نگارش شوند و یا تغییر کنند.

National Focal Point and the Implementation Coordination Team

GRF 7

یک برنامه اجرایی دقیق ملی و ارزیابی ریسک ایمنی تهیه گردد. همچنین، هر نهاد و موسسه باید برنامه اجرایی مخصوص خود و ارزیابی ریسک ایمنی را تعیین کند.

CAOIRI, Airports, ANSP, Aircraft operators

GRF 8

ابزار و منابع مورد نیاز اجرایی (منابع انسانی، مالی و منابع مادی) شناسایی شوند.

National Focal Point and the Implementation Coordination Team

GRF 9

هماهنگی با Airport Runway Safety Teams

Airports

GRF 10

تهیه و انتشار مقررات و استانداردها

CAOIRI

GRF 11

تهیه راهنما و دستورالعمل (در صورت نیاز ترجمه گردد)

National Focal Point and the Implementation Coordination Team

GRF 12

تهیه منابع و ابزار مورد نیاز جهت اجرا (شامل منابع انسانی، مالی و مادی)

CAOIRI, Airports, ANSP, Aircraft operators

GRF 13

آموزش در حین کار (OJT)

CAOIRI, Airports, ANSP, Aircraft operators

GRF 14

انجام آزمایشی پیش از اجرا

تمامی نهادها

GRF 15

تاریخ بهکارگیری روش جدید ارزیابی و گزارش شرایط سطح باند

تمامی نهادها

 

بنابراین در راستای پیاده سازی مراحل فوق، سازمان هواپیمایی کشوری اقداماتی جهت آماده سازی ذینفعان صنعت هوانوردی از جمله برنامه ریزی برای آموزش آنها نموده است.

 

برنامه‌هاي آموزشي سازمان هواپيمايي كشوري

 

وبینار آموزشی فرمت گزارش‌دهی یکنواخت جهانی (GRF) و فرمت جدید SNOWTAM از دیدگاه عملیات پرواز

تاریخ برگزاری: روز سه شنبه 1400/06/30 ساعت 12:00

ارائه دهنده: آقای کاپیتان اِنجو، مدرس تدوین و بروز رسانی نظامنامه های عملیاتی OM و قوانین Flight Time Limitation و عضو رسمی کارگروه کمیته FDM اتحادیه اروپا EASA

براي دريافت فايل هاي PDF  وبينار اينجا كليك كنيد

براي دريافت فايل ويدئويي وبينار اينجا كليك كنيد

 

وبینار آموزشی فرمت گزارش‌دهی یکنواخت جهانی (GRF) و فرمت جدید SNOWTAM

تاریخ برگزاری: روز سه شنبه 1400/06/23 ساعت 12:30

ارائه دهنده: آقای دکتر نیک نژاد نماینده دفتر منطقه ای اروپا و آتلانتیک شمالی (EUR/NAT)

براي دريافت فايل هاي PDF وبينار اينجا كليك كنيد

براي دريافت فايل ويدئويي وبينار اينجا كليك كنيد

 

دوره‌هاي آموزشي كه با همكاري شركاي ايكائو تحت برنامه جهاني هوانوردي (GAT) و TRAINAIR PLUS تدوين شده است:

Course Title

Target Audience

Delivery

Website

ICAO-ACI Global Reporting Format (GRF)

​Airport operations staff

​Online

​For more information, click here

​ICAO-IATA Global Reporting Format (GRF) for Runway Surface Conditions – Introduction

​Flight crew and airline operations staff

​Online

​For more information, click here

ACI-ICAO Global Reporting Format (GRF) for Runway Surface Conditions for Airport Operators

​Airport personnel

Virtual Classroom

(2 Days)

​For more information, click here

​ICAO-IATA-CANSO Introduction to the Global Reporting Format (GRF) for Runway Surface Conditions for ANSPs, Air Traffic Controllers and AIS staff

​ANSPs, Air Traffic Controllers and AIS staff

​To be confirmed

​For more information, click here