آخرین اخبار و اطلاعیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص بیماری کرونا 2019 (COVID-19) آخرین اخبار و اطلاعیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص بیماری کرونا 2019 (COVID-19)

CART @ICAO

 

  • آخرین اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) مرتبط با الزامات مسافری مرتبط با بیماری کرونا 2019 (COVID-19) منتشر شد

3316/20  اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) (الزامات مسافری) درخصوص بیماری کرونا جدید

 

  • شیوه‌نامه اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا بروزرسانی شد

CAD 1900 شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس

 

  • آخرین اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) مرتبط با بیماری کرونا 2019 (COVID-19) منتشر شد

2418/20  اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) درخصوص بیماری کرونا 

 
  • نسخه فارسی راهنمای سریع (صفحات آبی) سفر هوایی در زمان  شیوع بیماری کرونا منتشر شد

 

دریافت فایل PDF پوستر راهنمای سریع (کیفیت این پوستر به نحوی است که قابلیت چاپ به هر اندازه دلخواهی را دارد)

دسترسی سریع دسترسی سریع