سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها
 
+
+
+

معرفی دفتر مهندسی صلاحيت پرواز

دفتر

معرفی دفتر مهندسی صلاحيت پرواز

دفتر دفتر مهندسی صلاحيت پرواز يكي از دفاتر معاونت استاندارد پرواز هواپيمايي كشوري مي باشد اهم وظايف اين دفتر عبارتند از:

  1. نظارت بر مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده.

2-    نظارت بر مراكز  صلاحيت تداوم پروازي.

3-    ثبت وسائل پرنده و صدور گواهينامه ثبت.

4-    صدور گواهينامه قابليت پرواز وسائل پرنده.

5-    نظارت بر مراكز بهره برداران هوايي (AOC/SPO).

6-    نظارت بر مراكز آموزشي(ATO)- در صورت داشتن وسائل پرنده 

7- نظارت بر مراكز طراحي

8- نظارت بر مراكز توليد  

9- بررسي برنامه تعميرو نگهداري (Maintenance Program).  

 

(جهت مشاهده شرح وظايف كامل به قسمت "شرح وظايف دفتر" مراجعه نماييد).

در اين راستا مقررات CAOIRI Part-145, -M, -21, CAD-4809, -4108, -2508, …  معيار ارزيابي و مميزي هاي اين دفتر مي باشد.

موردی ثبت نشده است.