سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها

معرفی وشرح وظایف اداره کل نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی

اداره كل نظارت بر فرودگاهها، شركتها و موسسات هوانوردي بر عملكرد فرودگاهها، شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي فعال در كشور و دفاتر خدمات مسافرت هوايي كه در زمينه فروش بليت هواپيما فعاليت مي نمايند نظارت مستقيم دارد .

بدين ترتيب كليه مسافرتهاي هوايي در تمامي مراحل خود از زمان خريد بليت هواپيما درهر يك از نمايندگيهاي فروش ، تا زمان پذيرش وحضور مسافرين در فرودگاهها و در نهايت جابجايي مسافر توسط هر يك از شركتهاي هواپيمايي تحت نظارت و بازبيني كارشناسان اين اداره كل مي باشد.

توسعه شبكه پروازي شركتهاي هواپيمايي و توزيع پروازها جهت برطرف كردن نيازهاي مسافرت هوايي هموطنان دراقصي نقاط كشور با توجه به تعداد ناوگان فعال و تنوع مدلهاي هواپيماي به خدمت گرفته در هريك از شركتهاي هواپيمايي از وظائف اصلي اين اداره كل بوده و همواره سعي شده است كه نقاط محروم و فرودگاههاي كوچك نيز بتوانند در حد امكان از تسهيلات پروازي برخوردار شوند.

نظارت برفعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي كه داراي مجوز رسمي از اين سازمان مي باشند از ديگر وظائف اين اداره كل مي باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف آيين نامه اي نسبت به برخورد قانوني با دفتر متخلف اقدام خواهد شد. بمنظور افزايش رفاه هموطنان در دسترسي سريع و آسان به نمايندگيهاي فروش بليت هواپيما اين اداره كل نسبت به پذيرش درخواست متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي اقدام نموده و در صورت احراز شرايط مجوز فعاليت صادر خواهد شد.

 بررسي عوامل بروز تاخيرات وتهيه گزارش هاي رتبه بندي شركتهاي هواپيمايي و ترغيب آنان به كاهش عوامل ارادي موجب افزايش رضايتمندي مسافرين و بهره وري بيشتر از ناوگان موجود شده است. مطالعات اقتصادي صورت گرفته در آمار مسافرين جابجا شده ، تعداد و ساعت پرواز انجام شده و رشد اقتصادي موجود در صنعت مي تواند راهنماي بسياري از علاقمندان ازجمله سرمايه گذاران باشد. 

موردی ثبت نشده است.