سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف مدیریت بحران وپدافند غیر عامل معرفی و شرح وظایف مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

1)معرفي کلي و شرح وظايف
           مديريت بحران و پدافند غيرعامل در دستگاههاي اجرايي  با توجه به مفاد  قانون و آيين نامه اجرايي تشکيل سازمان مديريت بحران کشور و مصوبه کميته دائمي پدافند غيرعامل کشور ، تشکيل و در سازمان هواپيمايي کشوري نيز با ابلاغ رياست محترم سازمان ، جانشين رئيس سازمان در مديريت بحران و پدافند غير عامل منصوب شده است .     
          امور پدافند غير عامل ، مجموعه اقدامات غير نظامي بمنظور افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليتهاي ضروري، ارتقاء پايداري و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات تعريف مي گردد . طبق مقررات ابلاغي ، دستگاههاي اجرايي در کشور  بايد در اين زمينه ،  اقدام به طبقه بندي فعاليت تخصصي و سطح بندي زير ساخت هاي خود وفق مصوبات ابلاغي از منظر حياتي، حساس و مهم بودن آنها نموده و الزامات و مصوبات پدافندغيرعامل را در هر يک از زير ساختها اجرا نمايند . 
          رويکردهاي پر اهميت پدافند غير عامل  پدافندهاي سايبري، شيميايي، زيستي (بيولوژيکي)، فني و مهندسي (کالبدي)، اقتصادي و مردم محور در برابر تهديدات مي‌باشند.
          کاهش آسيب پذيري صنعت ، افرايش پايداري ملي، آمادگي دفاع در برابر تهديدات ، تسهيل مديريت بحران، ايجاد تعامل ملي در شرايط اضطراري، توليدات صنعتي بازدارنده ، افزايش قدرت تداوم و تهيه اقلام ضروري کشور از مهمترين پيامدهاي رعايت الزامات در اين زمينه ميباشند.
          بحران رويدادي است که به طور طبيعي يا به وسيله بشر، به طور ناگهاني يا به صورت فزاينده به وجود آيد و سختي و مشقتي را به جامعه انساني تحميل کند که براي برطرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، اساسي و فوق‌العاده باشد. سطوح بحران عبارتند از ؛  1)  بحران ملي (سطح ۱) -عبارت است از هرگونه رويداد غير منتظره‌اي که ابعاد آن به حدي باشد که براي مقابله با آن نياز به بکارگيري، هماهنگي و همکاري کليه امکانات نهادهاي مسئول و ساير ارگان ها به صورت ملي باشد .  2) بحران منطقه‌اي (سطح ۲) - عبارت است از هرگونه رويداد غير منتظره‌اي که ابعاد آن به حدي باشد که براي مقابله با آن نياز به بکارگيري، هماهنگي و همکاري کليه امکانات نهادهاي مسئول و ساير ارگان ها به صورت منطقه‌اي باشد . 3) بحران محلي (سطح ۳) - عبارت است از هرگونه رويداد غير منتظره‌اي که ابعاد آن به حدي باشد که براي مقابله با آن نياز به بکارگيري، هماهنگي و همکاري کليه امکانات نهادهاي مسئول و ساير ارگان ها به صورت محلي باشد .      
          مديريت بحران در برگيرنده مجموعه اي از عمليات و اقدامات پيوسته و پويا است که به طور کلي شامل برنامه ريزي، سازماندهي، تشکيلات، رهبري و کنترل جهت دست‌يابي به کاهش پتانسيل خطر ، ارائه کمک فوري و درخور به هنگام ضرورت ، دست‌يابي سريع و عملي به جبران وضع موجود و بازگشت به وضعيت اوليه  ميباشند .  
         چرخه مديريت بحران بيانگر ارتباط برنامه ريزي هاي لازم ، با توجه به مقطع زماني بروز بحران است و به سه فاز ۱- پيش از وقوع حادثه ، ۲- حين وقوع حادثه ، ۳- پس از وقوع حادثه تقسيم مي گردد. 
1-پيش از وقوع حادثه
مجموعه اقداماتي که منجر به افزايش پايداري سيستمي و ارتقا سطح تحمل ارائه خدمات در صورت بروز بحران هاي متصور مي گردد. اين فاز مشتمل بر دو مرحله زير است:
پيشگيري: مجموعه اقداماتي که باعث جلوگيري از بروز حادثه مي گردد.
آمادگي: مجموعه اقداماتي که باعث مي شود در صورت بروز حادثه از تبديل آن به بحران جلوگيري شود.
2- حين وقوع حادثه
مجموعه اقدامات اضطراري که منجر به واکنش منطقي سيستم در صورت بروز بحران مي گردد.. در برخي ادبيات مهندسي بحران اين فاز را مقابله نامند.

3- پس از وقوع حادثه
مجموعه اقداماتي که پس از فاز اضطرار لازم است صورت پذيرد تا سيستم به وضعيت قبل از بروز بحران برگردد. اجزاي اين مرحله به دو بخش زير تقسيم مي شود:
بازسازي: مجموعه اقداماتي که سيستم را از لحاظ فيزيکي و فرآيندي به وضعيت کارکردي معمول در مي آورد.
باز تواني: مجموعه اقداماتي که جامعه آسيب زده را به وضعيت قبل بروز بحران باز مي گرداند.
مهمترين وظايف اين واحد در دستگاههاي اجرايي ؛
-ارتقاء دانش و توانمندي مديران و کارشناسان با برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و تخصصي پدافند غيرعامل و مديريت بحران
- تشکيل کميته هاي پدافند غير عامل و مديريت بحران 
-پيگيري ايجاد ساختار سازماني و شرح وظايف مصوب امور پدافند غير عامل و مديريت بحران 
-لحاظ نمودن موضوعات پدافند غير عامل در وظايف و فعاليتها
-سطح بندي زير ساخت ها
-تدوين و پياده سازي الزامات پدافند غير عامل و مديريت بحران در طرح ها و برنامه ها
-برنامه ريزي ، تدوين سناريو و  اجراي مانورهاي سراسري پدافند غير عامل با موضوعات مرتبط
-بررسي وضعيت پايداري شبکه هاي سايبري 
 - ابلاغ بخشنامه هاي بالادستي براي مقابله با تهديدات در  مجموعه هاي تابعه 

اهم اقدامات واحد مديريت بحران و پدافند غير عامل سازمان هواپيمايي کشوري :
-تشکيل کميته پدافند غير عامل
-برگزاري جلسات با حضور عناصر مختلف صنعت هوانوردي کشور با موضوعات مربوطه
-برگزاري مانور با سناريوهاي مختلف سايبري ، زيستي
-پيگيري موضوعات و استعلامات ارسالي

موردی ثبت نشده است.
۲۱ آذر ۱۳۹۴
جانشين رياست سازمان هواپيمايي كشوري در مديريت بحران و پدافند غيرعامل از برگزاري هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي امسال با شعار دولت و ملت همدل و همزبان؛ ايمني ايران اسلامي كه از روز دوشنبه 30 آذر آغاز شده است، خبرداد.
۱ آبان ۱۳۹۴
جانشين رياست سازمان هواپيمايي كشوري در مديريت بحران و پدافند غير عامل گفت: هفته پدافند غير عامل چهارم تا دهم آبان 94 با شعار پدافند غيرعامل، مصون سازي كشور با همدلي و همزباني دولت و ملت در سراسر كشور برگزار مي شود.
۳۰ مهر ۱۳۹۴
به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غير عامل ( 4 لغايت 10 آبان ماه سال 94 ) نمايشگاه كتاب در سازمان برگزار گرديد.
۳۱ فروردين ۱۳۹۴
دوره تخصصي تهديدات زيستي در سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.