ديدار مسئولان ستاد اقامه نماز کل کشور با رياست سازمان هواپيمايي کشوري
مسئولان ستاد اقامه نماز کل کشور با رياست سازمان هواپيمايي کشوري ديدار و گفت و گو کردند.

حجه الاسلام حسين زاده دبير ستاد اقامه نماز سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در اين ديدار كه دكتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز كل كشور، مهديان معاون برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي ستاد اقامه نماز و حجه الاسلام نيسي دبير ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازي حضور داشتند موضوعات مرتبط با ترويج و توسعه فرهنگ نماز در صنعت حمل و نقل هوايي مطرح و چگونگي هرچه پربارتر شدن اين فريضه الهي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي پيگيري عدم تداخل فريضه نماز صبح با انجام پروازها طبق دستورالعمل ابلاغي (30 دقيقه زمان جهت انجام فريضه نماز صبح) و رسيدگي به شكايات مسافران در صورت ارسال به سامانه سازمان از محورهاي مهم اين نشست بود.

گفتني است؛ در اين جلسه همچنين گزارش فعاليت ها و نحوه نظارت بر حسن اجراء و فعاليت هاي در حال انجام نيز ارائه شد.

دریافت فایل