برنا مه هاي شوراي فرهنگي در ماه مبارک رمضان

دبير شوراي فرهنگي برنامه هاي ماه مبارك رمضان را تشريح كرد

* سخنراني با موضوع رزق حلال (بين الصلاتين) 5 دقيقه
* برگزاري مسابقه با موضوع مورد بحث بين الصلاتين(رزق حلال)بعدازماه رمضان
* تلاوت قرآن ( 1 صفحه در روز)
*كرسي تلاوت (دهه دوم)
* تكريم از حافظان قرآن كريم از يك جزء الي 30 جزء
الف ( ويژه كارمندان محترم
ب( ويژه خانواده) همسر ، فرزندان
توجه: مهلت ثبت نام 5 / 3 / 97 مي باشد
 تكريم از كليه نمازگزاران راتب در ماه مبارك رمضان (در دومرحله)
بدون اطلاع قبلي
 تكريم از فرزندان مكلف كارمندان(روزه اولي ها)
 برگزاري نمايشگاه كتاب (50 درصد تخفيف ) دهه دوم ماه رمضان