بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر عمليات پرواز
Flight operations Department
شرح وظایف
 1. بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با عمليات پرواز
 2. تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 3. تطبيق مقررات مرتبط با عمليات پرواز با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 4. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي الزامات خاص شاملRVSM, MNPS, EDTO, LVO, DG, EFB ,PBN
 5. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • بهره بردار هوايي (AOC)
 • عملیات پرواز خاص تجاري (با ريسك بالا)
 1. بررسی و تاييد نظام نامه هاي:
 • Operations Manual (OM: Part A, B, C, D)
 • بررسي و صدور تاييديه ليست حداقل تجهيزات MEL
 1. بررسي اظهاريه صادره (Declaration)
 2. برنامه ریزی و انجام بازرسی های رمپ Ramp Inspection)) از وسایل پرنده شرکت های داخلی و خارجی، شامل مراكز آموزشي عملياتي ATO، عملیات هوانوردي عمومي (General Aviation Operations)
 3. نظارت بر رعايت الزامات محدوديت هاي ساعات پرواز و استراحت كروي پروازي
 4. انجام بازرسي پروازي (Flight Inspection)
 5. نظارت موردي بر نحوه انجام و سيلابس آموزش خدمه پروازی (Cockpit Crew) شرکتها وموسسات پروازی شامل:
 • آموزشهای بازآموزی (Recurrent Training)
 • آموزشهای مهارتی (Proficiency Check)
 1. نظارت موردي بر شبیه ساز پرواز (سیمولاتور) و ممتحنين (TRE)
 2. نظارت موردي بر نحوه آموزش مهمانداران
 3. بررسي و تاييد قراردادهاي اجاره وسايل پرنده
 4. انتشار دستورالعملهای عملیاتی (OD)،
 5. شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 6. نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها
 7. تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، بازرسي رمپ، ...) و انجام آن
 8. اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 9. بررسی Occurrence Reporting
 10. تهیه آمار
 11. پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 12. در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 13. بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن
 14. نظارت برنحوه حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک در فرودگاهها ، هواپیماها بمنظورصدورو تمدید حمل هوایی کالاهای خطرناک (Dangerous Goods)
 15. جمع آوری اطلاعات و گزارشات  مربوطه به سانحه ها و حوادث مربوط به کالاهای خطرناک

بروز رسانی فروردین 99

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: اشکان حقاني

سمت: مدير کل دفتر عمليات پرواز

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: a-haghani@cao.ir

تلفن: 00982166025228
00982161022128

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

نام و نام خانوادگی: حسين زارع طوسي

سمت: معاون دفتر عمليات پرواز

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ديپلم

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982166025228
00982161022128

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
رييس گروه مميزي شرکتها روح اله صادقي سر مميز و مميز عمليات پرواز (شرکت هاي هواپيمايي و هليکوپتري) و بازرس وسايل پرنده و شرکتهاي هواپيمايي و هليکوپتري 66025228
کارشناس عمليات پرواز حميد اقبال زاده نظارت بر امور شرکتهاي هواپيمايي 0 66025228
ريس گروه بازرسي رمپ و پرواز حسين جعفرآقاييان خلبان وارسي پرواز، بازرس عمليات پرواز از شرکت هاي هواپيمايي و هليکوپتري. 434 00982161022128
کارشناس عمليات پرواز محمد کني 0 00982166025228
کارشناس بازرسي پرواز رضا اميدوار 0 6102
خلبان عمليات پرواز مجتبي حمزه لويي 0 6102
کارشناس عمليات پرواز رضا طرقي 0 6625342
کارشناس عمليات پرواز امير اسماعيل زاده عسلي 0 61022121
کارشناس عمليات پرواز کامران صفوي 0 66102
کارشناس عمليات پرواز مصطفي اسکندر 0 6102
کارشناس صلاحيت پرواز مجيد زماني 32 00982166025228
خلبان بازرسي پرواز رضا حسن زاده 0 6102
کارشناس عمليات پرواز مسعود خرازان بازرس عملياتي از شرکتهاي هواپيمايي و هليکوپتري . بازرس رمپ 413 00982166025228