پرسشنامه ارزيابي بهداشتي مسافر پرسشنامه ارزيابي بهداشتي مسافر

 

                                                          

   

 لطفا نسبت به ثبت نظرات خود جهت ارزیابی و بررسی میزان رعایت الزامات مقررات مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا(CAD1900)ازسوی فرودگاه ، شرکت هواپیمایی و خدمات بارو مسافر اقدام فرماییدو يا از طريق شماره تلفن 09108159207 به واحد كشيك مداومت كار اطلاع رساني فرماييد .  با تشكر از شركت شما در اين نظرسنجي.

پرسشنامه ارزيابي بهداشتي مسافر پرسشنامه ارزيابي بهداشتي مسافر

توجه: پركردن عناوين ستاره دار (*) الزامي و پركردن عناوين غيرستاره داراختياري مي باشد.
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۸:۲۰
اطلاعات متقاضی
اطلاعات سفر
/ /
ارزیابی بهداشتی
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
بله   خير
captcha بازخوانی تصویر