بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


معاونت استاندارد پرواز
Vice President of C.A.O for flight standards
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: آرش خدايي

سمت: معاون استاندارد پرواز

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: a-khodaei@cao.ir

تلفن: 00982166025045
00982166036552

دورنگار: 00982166036552

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
سرپرست دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي حسين اميرمعيني 0 00982166025045 00982166036552
مدير کل دفتر عمليات پرواز اشکان حقاني 0 00982166025228 00982161022128
مدير کل صلاحيت پرواز منوچهر لطفي 00982166025107 00982166078730