سال 1399 سال جهش توليد

معرفي معاونت استاندارد پرواز

معاونت استاندارد پرواز (Flight Standards) كه در بعضي از سازمانهاي هواپيمايي كشوري به ايمني پرواز (Flight Safety) نام گذاري شده است يكي از مهمترين معاونت هاي سازمان هواپيمايي كشوري است.

اين معاونت از سه دفتر ذيل تشكيل شده است:

  • دفتر صلاحيت پرواز (Airworthiness)
  • دفتر عمليات پرواز (Flight operation)
  • دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي (Personnel licensing)

اين معاونت مبادرت به بررسي، بازرسي/ مميزي سه چيز مي نمايد:

1- مراكز (به مانند مراكز آموزشي، نگهداري، تداوم صلاحيت پرواز، عملياتي، پزشكي، ...)

2- اشخاص (خلبان، فني، مراقبت پرواز، ديسپچ، ...)

3- وسايل (هواپيما، هليكوپتر، شبيه ساز، ...).

بروز رساني 98/12/28

Extension of License validity
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
بیشتر...
موردی ثبت نشده است.