سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها

معرفي معاونت استاندارد پرواز

معاونت استاندارد پرواز (Flight Standards) كه در بعضي از سازمانهاي هواپيمايي كشوري به ايمني پرواز (Flight Safety) نام گذاري شده است، يكي از مهمترين معاونت هاي سازمان هواپيمايي كشوري است.

اين معاونت از سه دفتر تشكيل شده است:

  • دفتر صلاحيت پرواز (Airworthiness department)
  • دفتر عمليات پرواز (Flight operation department)
  • دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي (Aviation personnel licensing department)

اين معاونت مبادرت به بررسي، بازرسي و مميزي سه چيز مي نمايد:

  1. مراكز (به مانند مراكز آموزشي، نگهداري، مديريت تداوم صلاحيت پرواز، عملياتي، پزشكي، ...)
  2.  اشخاص (خلبان، فني، مراقبت پرواز، ديسپچ، ...)
  3.  وسايل (هواپيما، هليكوپتر، شبيه ساز، ...)

 

بروز رساني 99/3/16

 


دریافت فایل
موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.