سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف دفتر مرکزی حراست

اطلاعاتي ثبت نشده است
موردی ثبت نشده است.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
جلسه هماهنگي برنامه هاي سالجاري حراست با حضور مديران حراست شركتهاي هواپيمايي برگزار شد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
جلسه هماهنگي برنامه هاي سالجاري حراست با حضور مديران حراست شرکتهاي هواپيمايي برگزار شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۲
تاييديه نظامنامه امنيتي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت هواپيمايي آتا اعطا شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۲
تاييديه نظامنامه امنيتي از سوي سازمان هواپيمايي کشوري به شرکت هواپيمايي آتا اعطا شد.