سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف دفتر مرکزی حراست

اطلاعاتي ثبت نشده است
موردی ثبت نشده است.
۳۰ دی ۱۳۹۲
دومين المپياد علمي دانشجويي جامعه ي اطلاعاتي از سوي شوراي هماهنگي اطلاعات برگزار مي شود.
۱۴ دی ۱۳۹۲
نخستين شماره ترجمان مقالات امنيتي در حمل و نقل هوايي توسط دفتر مركزي حراست سازمان هواپيمايي كشوري منتشر شد. چگونه در فضای مجازی ایمن باشیم تهدید های تروریستی علیه حمل و نقل تجاری
۱۴ دی ۱۳۹۲
نخستين شماره ترجمان مقالات امنيتي در حمل و نقل هوايي توسط دفتر مرکزي حراست سازمان هواپيمايي کشوري منتشر شد.
۲۳ آذر ۱۳۹۲
دومين جلسه آموزش تيراندازي براي کارکنان حراست در ماه جاري برگزار شد.