سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف دفتر مرکزی حراست

اطلاعاتي ثبت نشده است
موردی ثبت نشده است.
۱۸ آبان ۱۳۹۲
نخستين دوره آموزش تيراندازي براي مديران حراست شرکت هاي هواپيمايي توسط دفتر مرکزي حراست سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد.
۸ آبان ۱۳۹۲
گردهمايي سلسله مهارت هاي زندگي توسط دفتر مرکزي حراست اين سازمان برگزار شد.
۷ آبان ۱۳۹۲
گردهمايي کارکنان دفتر مرکزي حراست سازمان هواپيمايي کشوري به مناسبت دهه ولايت در محل اين سازمان برگزار شد.
۲۷ مهر ۱۳۹۲
جلسه آگاهسازي با محوريت ضدبراندازي و با موضوع تشريح گروهک جندالشيطان توسط دفتر مرکزي حراست سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد.