سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف دفتر مرکزی حراست

اطلاعاتي ثبت نشده است
موردی ثبت نشده است.
نخستين كتابچه آشنايي با لزوم آگاهي از بزرگترين تهديدات تلفن همراه تحت عنوان عصر جاسوسي در حراست سازمان هواپيمايي كشوري منتشر شد. اين كتابچه كه در كليه بخش هاي صنعت هوانوردي كشور توزيع شد، كاربران تلفن همراه را از عواقب ناشي از عدم توجه به امنيت اين دستگاه در فضاي مجازي هشيار مي سازد. افراد،...
دومين جلد ترجمان صنعت هوانوردي توسط حراست سازمان هواپيمايي كشوري منتشر و در اختيار كليه حراست هاي صنعت هوانوردي قرار گرفت. با توجه به اينكه امروزه تروريسم و حذف فيزيكي، يكي از دست مايه هاي نهادهاي معاند نظام براي نيل به اهداف شوم خود بوده كه جداي از پليدي و پلشتي اين اقدام نحس، لزوم هوشياري و...
دومين المپياد علمي دانشجويي جامعه ي اطلاعاتي از سوي شوراي هماهنگي اطلاعات برگزار مي شود. اين المپياد در مقطع تحصيلي كارداني- كارشناسي و كارشناسي ارشد- دكترا برگزار مي شود. همچنين لازم بذكر است همكاران حراست كه در مقاطع تحصيلات عالي اشتغال به تحصيل دارند مي توانند در آزمون مزبور شركت كنند.
دومين جلسه آموزش تيراندازي براي كاركنان حراست در ماه جاري برگزار شد.