۲۳ آذر ۱۳۹۲
دومين جلسه آموزش تيراندازي براي کارکنان حراست در ماه جاري برگزار شد.
۲۳ آذر ۱۳۹۲
نخستين کلاس آموزشي آشنايي با روش هاي تخليه تلفني در حراست شرکت هواپيمايي کيش اير برگزار شد.
۲۰ آذر ۱۳۹۲
گردهمايي اعضاي هسته مرکزي نخبگان حراست کل کشور براي نخستين بار در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد.
۲ آذر ۱۳۹۲
رئيس سازمان هواپيمايي کشوري طي جلسه اي با مسئولين حراست اين سازمان ديدار و گفت و گو کرد.
۱۸ آبان ۱۳۹۲
گردهمايي آشنايي با فرق و اديان با حضور مديرکل، معاونين، کارکنان دفتر مرکزي حراست سازمان و مديران حراست شرکت هاي هواپيمايي برگزار شد.