۱۹ خرداد ۱۳۹۵
تودیع آقای ناصر بابانتاج (‌مدیرکل محترم دفترمرکزی حراست شرکت فرودگاههای کشور و ناوبری هوایی ایران و معارفه آقای فیروزی پور بعنوان سرپرست دفتر مزبور راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 19/03/1395 در اتاق جلسات روابط عمومی واقع در طبقه 6 میانی ساختمان مرکزی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برگزار...
۴ شهريور ۱۳۹۴
با توجه به منشور اخلاقي سازمان هواپيمايي کشوري براي تکريم ارباب رجوع سامانه پيام کوتاه براي آگاهي از روند اجرايي پرونده متقاضيان راه اندازي گرديد. لازم بذکر است شماره 9219830129 98+ به اين امر اختصاص يافته است.
۷ تير ۱۳۹۴
اولين جلسه كميته راهبردي امنيت اطلاعات سازمان هواپيمايي كشوري با حضور مدير كل حراست ، معاونت توسعه مديريت و منابع ، مديركل دفتر فناوري اطلاعات و بررسيهاي آماري ودبيركميته در حراست برگزار گرديد.
۷ تير ۱۳۹۴
اولين جلسه کميته راهبردي امنيت اطلاعات سازمان هواپيمايي کشوري با حضور مدير کل حراست ، معاونت توسعه مديريت و منابع ، مديرکل دفتر فناوري اطلاعات و بررسيهاي آماري ودبيرکميته در حراست برگزار گرديد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
جلسه هماهنگي برنامه هاي سالجاري حراست با حضور مديران حراست شركتهاي هواپيمايي برگزار شد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
جلسه هماهنگي برنامه هاي سالجاري حراست با حضور مديران حراست شرکتهاي هواپيمايي برگزار شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۲
تاييديه نظامنامه امنيتي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت هواپيمايي آتا اعطا شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۲
تاييديه نظامنامه امنيتي از سوي سازمان هواپيمايي کشوري به شرکت هواپيمايي آتا اعطا شد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۲
سومين جلد ترجمان امنيت هوانوردي در بهمن ماه جاري منتشر شد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۲
سومين جلد ترجمان امنيت هوانوردي در بهمن ماه جاري منتشر شد.