دومين جلد ترجمان صنعت هوانوردي توسط حراست سازمان هواپيمايي كشوري منتشر و در اختيار كليه حراست هاي صنعت هوانوردي قرار گرفت.
انتشار دومين جلد ترجمان صنعت هوانوردي توسط حراست سازمان هواپيمايي كشوري

دومين جلد ترجمان صنعت هوانوردي توسط حراست سازمان هواپيمايي كشوري منتشر و در اختيار كليه حراست هاي صنعت هوانوردي قرار گرفت.

با توجه به اينكه امروزه تروريسم و حذف فيزيكي، يكي از دست مايه هاي نهادهاي معاند نظام براي نيل به اهداف شوم خود بوده كه جداي از پليدي و پلشتي اين اقدام نحس، لزوم هوشياري و تيزبيني عناصر محترم كنترلي و تقويت رفتارشناسي و تسلط بر ابعاد رواني موضوع در مواجهه با تروريست ها و شناخت حالات و روحيات اين افراد دون صفت را مي طلبد.

براين اساس انتشار اين مجموعه ترجمان با هدف اطلاع¬رساني و هشياري نسبت به تهديدات بين المللي حاكم بر صنعت هوانوردي كشور و لزوم آگاهسازي حراست هاي اين صنعت، صورت مي گيرد.

دریافت فایلهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.