رسیدگی به شکایت از شرکت هواپیمایی رسیدگی به شکایت از شرکت هواپیمایی

توجـــــه:

* مسافر گرامی لطفا با مراجعه حضوری ویا  تماس با مسئول رسیدگی به شکایات شرکت هواپیمایی موردنظر درخواست خود را مطرح نمایید.در صورتیکه  پاسخ مناسبی دریافت نکردید می توانید با پیوست کردن سوابق شکایت اولیه خود نسبت به ثبت شکایت در این سامانه اقدام نمایید .

لازم بذكر است با كليلك بر روي نام برخي شركتهاي هواپيمايي مي‌توانيد مستقيما به سامانه شكايت و انتقادات آنهادسترسي يابيد.

                                     

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)    

مسئول پاسخگو: جواد غفاری

تلفن:46624491

هواپیمایی ایرتور

مسئول پاسخگو:  خانم سالک

تلفن:15-89317814

 

هواپیمایی ماهان

مسئول پاسخگو: 

کمال سعدونی  تلفن : 48384055

خانم دادورز  تلفن: 48384059 

هواپیمایی آسمان

مسئول پاسخگو:مصطفی رضوانيان

تلفن:61106566

هواپیمایی کیش ایر

مسئول پاسخگو:مسعود قبادي

تلفن:48681407

 

هواپیمایی آتا

مسئول پاسخگو: آقای فرجی

تلفن:4855-021 داخلی 2142 و 4198

هواپیمایی قشم ایر

مسئول پاسخگو: آقای روح الامینی

تلفن:47992123

هواپیمایی زاگرس

مسئول پاسخگو:خانم فاطمه مرادی 

تلفن: 44630542 

هواپیمایی تابان

مسئول پاسخگو: آقای حسابان

تلفن: 40440114

هواپیمایی کاسپین

مسئول پاسخگو:سميرا افراز

تلفن:48063338

 

هواپیمایی سپهران

مسئول پاسخگو: محمد صادق رمضان نژاد

تلفن:46106124

هواپیمایی معراج

مسئول پاسخگو: آقای طوسی

تلفن:66025613

هواپیمایی : کارون

مسئول پاسخگو: حسن نظری

تلفن:44641843

 

هواپیمایی : وارش

مسئول پاسخگو: سعید گلستان نژاد 

تلفن: 49743 داخلی 292

 

هواپیمایی ساها

مسنول پاسخگو: میشا فضلی

تلفن:66694347 داخلی :152

هواپیمایی پویا

مسئول پاسخگو:ابوالقاسم انوري

تلفن:66063166