بازگشت

اهداف سازماني

با گذشت سه دهه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ، بي شك از اهم اهداف اين انقلاب ايجاد زمينه عمل به قرآن كريم و ترويج سيره معصومين (ع) مي باشد. در اين ميان وجود حضرت زهراي مرضيه (س) بزرگ بانوي عالم امكان به عنوان يك شخصيت منحصر به فرد در عالم داراي ابعاد گسترده و عميقي مي باشد كه در جهان امروز عطش فهم و درك مختصات وجودي ايشان و الگوپذيري از آن حضرت، در راستاي بالفعل شدن استعدادهاي فاطمي در جهان به وضوح ديده مي شوند لذا حوزه امور زنان و خانواده با هدف تعميق ارزش ها و باورهاي ديني و ترغيب جهت حفظ و تحكيم نهاد خانواده كه در سياست هاي كلي دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي برنامه ريزي شده و بوسيله حوزه امور بانوان كه در وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذيربط، استانداريها و فرمانداريها از طريق دفتر مشاركت امور زنان و خانواده اجرايي و پيگيري مي شود.

مشاوران بانوان در كشور نيز موظفند اهداف كلي امور بانوان را تا حد امكان با همكاري مسئولين اجرايي نمايند.

از جمله اهداف و وظايف اين حوزه مي توان موارد ذيل را اشاره نمود:

 

· ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور و اجراي خط مشي ها، سياست ها و دستورالعمل هاي ابلاغي و ارائه گزارش هاي لازم در چارچوب وظايف محوله

· مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي استان و برنامه ريزي جهت استفاده و بهره برداري امكانات مذكور

· مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان

· مطالعه ، بررسي و برنامه ريزي در جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش و بالا بردن سطح كارايي و دانش عمومي خانواده ها و بانوان جهت مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و تعقيب آنها

· برقراري ارتباط مستمر با دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و نهادهاي ذيربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهي از طرح ها و برنامه ها و ايجاد هماهنگي در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان در استان

· پيگيري در زمينه نيازهاي اعتباري براي اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاري دستگاه هاي ذيربط

· فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طريق استاندار و فرمانداران و ساير دستگاه هاي ذيربط استان

· تعيين مسائل و مشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده ها و بانوان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات

· نظارت و پيگيري در زمينه تشكيل و تأسيس نحوه فعاليت كانون هاي فرهنگي ، اجتماعي خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف

 

               

اهداف و وظايف پيشنهادي نمايندگان مجلس در سال 92 به نام كميته فاطمي در حوزه امور بانوان       

·    تبيين و الگوسازي خانواده متعالي متناسب با سبك زندگي ايراني اسلامي

·    اصلاح فرهنگ عمومي و بسترهاي اجتماعي موثر بر تشكيل و استحكام خانواده

·    ارتقاء آگاهي فردي و بصيرت انقلابي زنان نسبت به حقوق، شأن و منزلت و مسئوليت هاي فردي خانوادگي و اجتماعي

·    ترويج سبك زندگي سالم روحي و جسمي و توانمندي سازي زنان و افزايش آگاهي هاي عمومي در حوزه سلامت جسمي رواني و معنوي

·    ارتقاء نشاط و سلامتي جسمي در زنان ، دختران و خانواده

·    ارتقاء بسترها و زمينه هاي نهادي و قانوني لازم براي حضور فعال و ارزشي زنان در عرصه هاي اشتغال و معيشت كشور و ايفاي نقش در جهت توسعه عدالت و پيشرفت جامعه

·    ارتقاء توانايي ها و مهارت هاي علمي و معنوي زنان مدير و فرهيخته به منظور نخبه پروري و پرورش انسان هاي ارزش آفرين صاحب فكر و مكتب و حضور موثر آنها در عرصه هاي ملي و بين المللي

·    بهبود زمينه هاي نهادي ، قانوني و پژوهشي لازم به منظور بستر سازي حضور زنان مدير و فرهيخته در عرصه هاي مختلف با تأكيد بر توسعه شبكه ها ، انجمن ها و همچنين ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد

·    مفهوم سازي و تبيين ديدگاه نظام و مسائل حقوقي و بين المللي و حضور فعال در عرصه الگوسازي و توسعه همكاري هاي بين المللي با كشورهاي اسلامي و مستقل درحوزه زن و خانواده

·    گفتمان سازي و افزايش انتشار دانش و اجرايي سازي پژوهش ها و دستاوردهاي دانشي در حوزه زن و خانواده

·    تلاش براي ايجاد محيط عادلانه و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در عرصه هاي مختلف جامعه

·    ارتقاء توانايي ها و جهت دهي فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه زن و خانواده