سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف امور بانوان

 

هسته اوليه كميسيون هاي امور بانوان در سال ۱۳۶۸ در وزارت كشور و به صورت آزمايشي در فرمانداري قم تشكيل شد و به دنبال آن كميسيون هاي امور بانوان در سال ۱۳۶۹ در سراسر كشور شكل گرفت. در سال ۱۳۷۰ ، به پيشنهاد رياست جمهوري وقت، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني ، تأسيس دفتر امور زنان زير نظر رئيس جمهور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. بر اين اساس وي اولين حكم مشاور رياست جمهوري در امور زنان را در تاريخ دهم آذر ماه ۱۳۷۰ به خانم شهلا حبيبي اعطاء كرد و او را به عنوان رئيس دفتر امور زنان برگزيد. اين دفتر فعاليت خود را با هدف ارتقاء و بهبود وضعيت زنان و ارتقاي توانايي هاي آنان براي شكوفايي و تحقق استعدادهاي خود در جهت تعالي و توسعه جامعه اسلامي سامان داد. در سال ۱۳۷۷ دفتر امور بانوان نهاد رياست جمهوري به استناد حكم رئيس جمهور وقت جناب آقاي خاتمي، به مركز امور مشاركت زنان تغيير نام يافت و خانم زهرا شجاعي به عنوان مشاور رئيس جمهور در امور زنان و رياست اين مركز انتخاب شد. با روي كار آمدن دولت نهم، آقاي دكتر احمدي نژاد با طرح ايده اي گسترده تر مبتني بر ضرورت هاي اعتقادي ، اجتماي و نقش محوري زن در تحكيم مناسبات خانوادگي، دراولين قدم حوزه عمل اين مركز را به مركز امور زنان و خانواده توسعه داد و طي حكمي در تاريخ ۳۱ شهريور سال ۱۳۸۴ خانم دكتر نسرين سلطانخواه را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئيس اين مركز منصوب كرد. پس از آن خانم زهرا طبيب زاده نودي در تاريخ ۲/۱۲/۸۴ به سمت مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده برگزيده شد و پس از آن تاريخ به مدت ۳ ماه سركار خانم زهرا سجادي سرپرست امور زنان و خانواده شد و در آخر سركار خانم مريم مجتهد زاده در تاريخ ۲۲/۹/۸۸ با دريافت حكمي از رئيس جمهور وقت جناب آقاي دكتر احمدي نژاد به سمت مشاور و رئيس مركز امور زنان و خانواده منصوب گرديد. هم اكنون در تاريخ ۱۶/۷/۹۲ توسط رياست محترم جمهوري؛ دكتر حسن روحاني در حكمي سركار خانم شهين دخت مولاوردي را به سمت معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده منسوب مي نمايد كه هم اكنون مشغول فعاليت در چارچوب سياست هاي نظام جمهوري اسلامي و احقاق حقوق زن و خانواده مي باشند. ضمنا مشاورين ايشان نيز در وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه مشغول فعاليت هستند.
موردی ثبت نشده است.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حضور مشاور امور بانوان سازمان هواپيمايي كشوري در سي يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب همزمان با برگزاري سي يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ،مشاور امور بانوان سازمان هواپيمايي كشوري ضمن بازديد از نمايشگاه، در نشست مشاوران زنان و خانواده به نقش بي بديل زنان در توسعه فرهنگ كتابخواني كه...
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست بسيار مهم فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با مشاور امور بانوان سازمان ها ،وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي در نشست مشترك فراكسيون زنان مجلس، خانم سلحشوري رئيس فراكسيون زنان  با بيان اينكه بانوان نقش بسزايي در سازندگي جامعه و خانواده دارند وبايد همدلي و اجماع در حوزه زنان شكل گيرد. ...
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
جلسه ميز زنان سازمان با حضور اعضاء برگزار گرديد . در جلسه ميز زنان به بررسي مهمترين دستورالعمل هاي اجرايي حوزه زنان شاغل در سازمان و صنعت هوانوردي پرداخته شد . پيگيري از حقوق زنان در پروژه ها ،خدمات و ... و ايجاد فرصتهاي شغلي برابر و عادلانه در مورد زنان وتلاش در جهت بهبود مستمر...